Dedoles s.r.o.

Pre spoločnosť Dedoles, s.r.o. pracujem ako online marketingový manažér.
Zameriavam sa na:
- copywriting,
- spravovanie sociálnyc sietí,
- navrhovanie kampaní na sociálnych sieťach,
- koordinácia a tvorba newslettrov a ich stratégie.