O mne

Kto som?

Aktuálne som čerstvou absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave – odbor Marketingový a Obchodný manažment. 3 roky bakalárskeho štúdia som strávila na Fakulte medzinárodných vzťahov tej istej univerzity, no v priebehu tretieho ročníka som si uvedomila, že toto nie je cesta, ktorou sa chcem uberať. Začalo ma to viac ťahať do oblasti marketingu a to bolo dôvodom, prečo som inžinierske štúdium absolvovala na Obchodnej fakulte.

Pochopila som, že....

... že chcem robiť veci, ktoré ma bavia. Hoci to môže znieť ako klišé, ktoré vám povie 90% vysokoškolákov, ja som v to verila. Už od čias strednej školy som písala krátke poviedky, útržky z môjho života či rôzne články, ktoré som uverejňovala na niektorých webových stránkach. Pochopila som, že firmy potrebujú aj ľudí so schopnosťou vedieť dobre písať a vedieť sa vyjadrovať, aby spravili ich produkt či službu ešte atraktívnejšou pre konečných zákazníkov.

Čo chcem dosiahnuť?

(typická otázka na pohovore) Keby si túto otázku položím pred dvoma rokmi, moja automatická odpoveď by bola „Neviem“. Moja dnešná odpoveď znie: „Všetko, čo mi len napadne.“ Hoci to znie všeobecne, ja presne viem, čo za tými slovami stojí. Chcem sa učiť a získavať nové skúsenosti, ktoré ma vždy niekam posunú a vďaka ktorým sa budem cítiť v danom obore stále silnejšia a istejšia. Chcem, aby to, čo v práci urobím, viedlo ku spokojnosti klienta. Chcem byť jednoducho dobrá v tom, na čo sa rozhodnem zamerať.

Prečo som si založila svoju webovú stránku?

Veľa ľudí mi už písalo s tým, že by mali záujem o nejaké PR články či spravovanie sociálnych sietí, no predtým by radi videli moju doterajšiu tvorbu a referencie. Je to samozrejmé, keďže mnoho ľudí v súčasnosti ponúka služby nekvalitné a nespĺňajúce požiadavky klientov. A práve toto bolo podnetom, prečo som zosumarizovala svoje doterajšie práce a vytvorila si akési portfólio v podobe webovej stránky.